Varmepumper stiger i popularitet

I lyset af den konstante stigning i energipriser og de negative konsekvenser, som den store udnyttelse af traditionelle energikilder (fossile brændstoffer, kul) påfører miljøet, er der behov for en genovervejelse af, hvordan vi fremover varmer vand og bygninger op. 

Midt i denne igangværende kamp mellem den traditionelle opvarmningsteknologier og det uudnyttede potentiale i nye løsninger til vedvarende energi, har varmepumpen bevist sit værd og anvendelighed som et miljøvenligt alternativ til konventionel opvarmning.

Luft til vand eller vand til vand: Hvad skal du vælge?

Der er en ubegrundet opfattelse af, at vand til vand-varmepumper generelt er mere effektive end luft til vand-varmepumper og derfor mere rentable i det lange løb. Imidlertid viser praksis, at selvom de er konceptuelt forskellige, vil varmepumperne (både luft til vand og vand til vand) have omtrent de samme driftsomkostninger, forudsat at begge systemer leverer de samme nominelle effektværdier. Nedenfor forklarer vi, hvorfor udnyttelsesomkostningerne stort set er de samme for begge systemer, selvom funktionsprincipperne for begge varmekilder er lidt forskellige.

Luft til vand varmepumpe vs vand til vand varmepumpe

I den kolde årstid stabiliserer vandet i jordopsamleren af ​​vand til vand-varmepumpen sig lidt under frysepunktet, mens den gennemsnitlige lufttemperatur, der er indrykket af luft til vand-varmepumpen, er ca. +4 grader Celsius. I modsætning tager luft til vand-varmepumpen mere varme fra luften i sommermånederne sammenlignet med grundvandsvarmepumpen, hvilket gør den mindre effektiv, når det kommer til køling af din ejendom, men helt tilstrækkeligt til at sikre de nødvendige mængder varmt vand. 

Luft til vand varmepumpe

Selv hvis temperaturen udenfor falder til -15 grader Celsius, med et velisoleret hus og et ordentligt gulvvarmesystem, vil luft til vand-varmepumpen stadig være i stand til at sikre tilstrækkelig opvarmning alene. Problemer opstår, når temperaturen pludselig falder til under -15 eller -20 grader, noget en luft til vand vandpumpe ikke kan klare, så godt som vand til vandpumpen gør. Dette betyder, at man for at forhindre udsving i effekten i de kolde vinterdage bliver nødt til at tænde for alternative kilder, nogle af luftkildens varmepumper (luft til vand og luft til luft) er udstyret med, som uundgåeligt vil øge varmeomkostningerne.

Selvom det ikke er den højeste effektive hastighed, hjælper varmekildepumpen (vand til vand eller jord til vand) dig med at holde en vis ‘ro i sindet’, selv ved markant lave temperaturer udenfor. Selvom pumpen skal køre med en højere effekt end den sædvanlige, vil de samlede omkostningsstigninger være ubetydelige sammenlignet med luftkildens varmepumper.

Vand til vand-varmepumpens opsamler, der kører på et glykolbaseret kølemiddel, hvis densitet er større, og varmeoverførselsegenskaberne er halvdelen af ​​vandet, bruger normalt mere elektricitet end luften til vandpumpens eksterne ventilator. Derfor dækker denne forskel i elektrisk strømforbrug tabene forbundet med cyklisk afrimning af luft til vandvarmepumpefordamper.

3 nøglefaktorer, der bestemmer driftsomkostninger

Grundlæggende er der tre faktorer, der skal overvejes for at vurdere de samlede driftsomkostninger for varmepumper

  • Varmepumpens ydelsesevne
  • Dit opvarmningsbehov
  • Temperaturen på din varmekilde (luft/vand)

Disse tre faktorer er uløseligt forbundet og er derfor de grundlæggende faktorer du skal medregne, når du vurdere om en varmepumpe er den rigtige løsning for dig.